fbpx

Obuvnická tradice F. L. Popper


Poznejte s námi jak vznikla a jaký odkaz získala tato světoznámá značka v průběhu bezmála 150 let.

1893

1895

1900

1903

1914

1918

1938

2014

ZROZENÍ TRADICE

1893


Friedrich Leopold Popper navazuje na bohaté obuvnické zkušenosti své rodiny a také na dlouhou tradici výroby obuvi v Chrudimi.

Ve městě nacházejícím se 110 kilometrů východně od Prahy zakládá v roce 1893 společnost F. L. Popper, která si rychle získává tuzemský a také mezinárodní respekt. Od samého počátku se firma soustředí na co nejvyšší kvalitu svých výrobků, zároveň dbá ale na to, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání materiálem. Z toho důvodu organizuje F. L. Popper výrobu tak, že všechny zbytkové suroviny nacházejí své uplatnění při další výrobě.

F. L. POPPER

1895


Obuv značky F. L. Popper sklízí díky své vysoké kvalitě a spolehlivosti brzy úspěch také na mezinárodním poli.

Výrobky charismatického obuvnického vizionáře jsou pouhé dva roky po založení firmy oceněny na prestižní mezinárodní výstavě v Agricultural Hall v Londýně.

Společnost rozšiřuje své výrobní zázemí a těší se z narůstajícího zájmu nových zákazníků. Její zvyšující se renomé potvrzuje také skutečnost, že může ve vlastním znaku používat císařského orla. Této pocty se přitom v rámci monarchie dostávalo pouze těm nejlepším.

OBUVNICKÝ PRŮKOPNÍK

Přelom 19. a 20. století


F. L. Popper je v obuvnické branži plně respektovanou osobností, přesto se ale nechce spokojit se stávajícím způsobem výroby a hledá další možnosti jejího zdokonalování.

Inspiruje se ve Spojených státech amerických a začíná zkoušet první stroje na výrobu obuvi. Hledá přitom ty, které by zaručily maximální kvalitu a spolehlivost produktů. Nakonec se stává prvním v celém Rakousku-Uhersku, kdo ve své továrně zavádí úplnou strojní výrobu obuvi.

V chrudimském podniku postupně instaluje celkem 750 strojů a stojí za přelomovým počinem v tuzemském obuvnictví. Právě použití strojů totiž tento za ostatními odvětvími zaostávající obor povzbudilo a na trhu učinilo konkurenceschopným. F. L. Popper ale zároveň myslí i na zdraví a pohodlí svých zaměstnanců, modernizuje pro ně zázemí a buduje nové hygienické zařízení.

NEJVĚTŠÍ V MONARCHII

1903


Roku 1903 se továrna na výrobu obuvi F. L. Popper stává největším podnikem svého druhu v Rakousku-Uhersku.

V závodě pracuje 350 zaměstnanců a prvotřídní obuv je exportována do Německa, Dánska, Anglie, Francie, Rumunska, Egypta, Jižní Afriky a Střední Ameriky. I přes obtížné podmínky na trhu vyjadřuje F. L. Popper úctu a spokojenost svým zaměstnancům tím, že jim sám od sebe zvyšuje mzdu.

VÁLEČNÁ ZKOUŠKA

1914 — 1918


V době, kdy měla společnost F. L. Popper nakročeno k tomu, aby se stala největším výrobcem obuvi v celé střední Evropě, zastavila její další rozvoj první světová válka. Značná část zaměstnanců musela narukovat k armádě, výrobu kromě toho citelně zkomplikoval kritický nedostatek surovin a jejich narůstající cena.

Brzy byla továrna nucena začít s výrobou vojenské obuvi, které po celé období války produkovala 500-1000 párů denně. Ani v nelehkých dobách ale F. L. Popper nerezignoval a snažil se výrobu udržet. Mimo to navíc významně podporoval své zaměstnance i ty, které válka zasáhla. Finančně pomáhal chudé mládeži a válkou postiženým dětem, nemalé sumy pravidelně odesílal na léčbu nemocných. Navzdory všem úskalím vojenského konfliktu se podařilo továrnu zachránit a po skončení války výrobu naplno obnovit.

POVÁLEČNÁ RENESANCE

1918 — 1938


Poškozená dopravní síť, citelné měnové výkyvy i vysoká cla na dovážené zboží. To vše komplikovalo průmyslníkům v poválečném Československu život.

Společnost F. L. Popper ale dokázala rychle obnovit výrobu a díky dobrému renomé z předválečného období si znovu brzy našla spokojenou klientelu. Podnik se zařadil mezi největší mechanické továrny v zemi a v roce 1920 ocenil jeho produkci při osobní návštěvě také prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Friedrich Leopold Popper přibírá jako společníky syny Jana a Bedřicha, pokračuje ve výrobě obuvi pro domácí trh a zároveň rozšiřuje počet svých obchodních zástupců v zahraničí a zboží dodává třeba také do Norska.

Velkou poctu znamená pro F. L. Poppera okamžik, kdy jej v roce 1923 jmenuje československá vláda obchodním radou. Úspěšný továrník rozšiřuje i v dalších letech výrobní prostory a navyšuje produkci.

KONEC JEDNÉ ÉRY

1938 — 1945


S dopady celosvětové ekonomické krize na počátku 30. let a následné zhoršující se politické situace se společnost F. L. Popper ještě dokázala vyrovnat, osudnou se pro ni stala až mnichovská zrada západních spojenců a okupace Čech, Moravy a Slezska nacistickým Německem.

Prosperující podnik Popperů se brzy ocitl v hledáčku nacistů, kteří využili židovského původu rodiny a pod rasovým nátlakem ji donutili továrnu prodat. Dne 27. listopadu 1941 umírá v Chrudimi Friedrich Leopold Popper, jeho žena Berta zesnula o tři roky později. Po válce se do čela továrny nakrátko vrátili Popperovi synové Jan a Bedřich, brzy na to ale komunisté podnik zestátnili a na dlouhé desítky let vymazali jméno slavného rodu z tuzemské obuvnické tradice.

OBNOVENÍ TRADICE

2014


S vědomím významného historického odkazu a hlubokou úctou k tradici jsme se v roce 2014 rozhodli pro obnovení respektovaného obuvnického klenotu, který společnost F. L. Popper vždy představovala.

Sílu tradice kvalitní a jedinečné obuvi britského typu, kterou lze v Česku označovat fenoménem již od doby první republiky, vám tak nyní přinášíme zpět. Kvalita je pro nás vzhledem k bohaté historii značky F. L. Popper a jejímu mezinárodnímu renomé samozřejmostí, maximální spokojenost zákazníků je naším závazkem.